Абонирайте се за PUNTO бюлетин и получавайте информация и специални отстъпки!

Количка
0 артикула

Категории

Откъде научихте за punto.bg

Условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на www.punto.bg


1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на Punto.bg, които уреждат правилата за използването на Платформата, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през сайта www.punto.bg.


2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. Фирма „Алфа Консулт 2010“ ЕООД, с ЕИК 201289403 и адрес: гр. София, ул. "Професор Иван Георгов" №3А, е собственик на интернет страницата www.punto.bg, представляващ онлайн магазин.

2.2.  Можете да се свържете с Punto.bg на посочения по-горе адрес, на телефон 0885 878 882 или на имейл адрес  info@punto.bg

2.3. Продавач на платформата за електронна търговия www.punto.bg може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това.


3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия Punto.bg

3.2 Продавач – „Алфа Консулт 2010“ ЕООД., наричано за краткост Punto.bg

3.3. Платформата – домейна Punto.bg и неговите поддомейни.

3.4. Клиент – всяко физическо лице, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.5. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, платежни документи и др.)

3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Punto.bg и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Punto.bg, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

3.7. Продукт(-и) / „Стока(-и) – всеки предмет на договор за покупко - продажба, сключен между Купувача и Продавача през Платформата. Стоките, които са обект на продажба са описани по вид и материал. Punto.bg  не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на стока се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно описанието на стоката.

3.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.


4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Punto.bg са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Punto.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

4.4. Punto.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Punto.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

4.6. Punto.bg полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, е възможно да бъдат допуснати технически грешки или да има пропуски в тази информация, за което предварително се извиняваме на своите клиенти.

4.7. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променени от Продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Punto.bg  предварително се извинява на своите Клиенти.

4.8. Възможно е описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Punto.bg  се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.9. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.


5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Punto.bg от негово име.

5.2. Punto.bg ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му с информация за наличност и дата на доставка. Това уведомление Punto.bg прави по електронен път (имейл) или по телефона. 

5.3. Клиентът може да промени или откаже поръчката си преди тя да бъде на статус "Приключена". Ако клиентът откаже поръчката и/или не извърши плащането, то неговият статус в Online магазина ще бъде променен на "нередовен клиент" и могат да му бъдат отказани последващи поръчки.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане с уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.


6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. Punto.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите и/или за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.

6.3. Всички цени на Продуктите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.4. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка, по повод на самата транзакция. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Punto.bg препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

6.4.1. За поръчки, платени с дебитна карта ;

6.4.2. За поръчки, платени с наложен платеж ;

6.4.3. За поръчки, платени с кредитна карта ;


7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко - продажба от разстояние, сключен чрез Платформата, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.


8. АВТОРСКО ПРАВО

8.1. „Съдържанието“ на Платформата, включително  логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Алфа Консулт 2010“ ЕООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.

 8.2. Punto.bg има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.3. Нищо в сключения между Punto.bg и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Punto.bg последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Punto.bg върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Punto.bg

8.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

8.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящите общи условия.

8.6. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Punto.bg.


9. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2. Всеки добавен в количката за покупки Продукт може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на Продукт в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Продукт.

9.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Punto.bg   във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Punto.bg  да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който Punto.bg ще изпълни поръчката.

9.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Punto.bg да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• не приемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;

• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;

• продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.


10. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Punto.bg зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Прочетете Политика за поверителност и защита на личните данни публикувана тук. Тя е изготвена въз основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. „Алфа Консулт 2010“ ЕООД чрез “www.punto.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
При спазване на действащото законодателство, клаузите на настоящите Общи условия и Политиката за Поверителност, “Алфа Консулт 2010 ЕООД” може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, за които са предоставени.

10.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Punto.bg, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по имейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

10.2. Клиентът се съгласява да предостави на Punto.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата.

10.3. С предоставянето на свои данни на Punto.bg  (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Punto.bg или трети лица, които са куриери, доставчици на поръчаните стоки.

10.4. С предоставянето на свои лични данни на Punto.bg Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Punto.bg и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 10.1.


11. РЕКЛАМА

11.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

11.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин, като промени настройките в акаунта си в „Известия“ или като се свърже с Punto.bg по какъвто и да е друг начин, включително но не само по имейл  info@punto.bg, по телефона на 0885 878 882 номер, по пощата и др.

11.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.


12. ПЛАЩАНЕ

12.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

12.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка Поръчка.

12.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на съответните платежни  и съпътстващи поръчката документи в съответствие с действащото българско законодателство.

12.4. Продавачът ще издаде на Клиента документ удостоверяващ плащането за поръчаните и доставени Продукти.


13. ДОСТАВКА НА СТОКИ

13.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

13.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл  info@punto.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

13.3. Продавачът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България.


14. ГАРАНЦИИ

14.1. Търговската гаранция е в сила от 30 (тридесет) дни от датата на закупуване на стоката и е валидна само на територията на Република България. Гаранцията покрива единствено производствени дефекти. За такива се считат:

Напукване на лицевия материал

Обелване на апертурата

• Прекосяване на ходилата по шева

• Разпаряне на рамата

• Пречупване на ходилата

• Падане на форта

• Повредени ципове

• Счупване на кленката или металната пластина в камерната част на обувката

• Пускане на боя от подплатата

• Избиване на соли, съпроводено с нарушаване структурата на кожата


14.2.Независимо от Търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.31-47 ЗПЦСЦУПС. При несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя. Гаранцията се предоставя от  „Алфа Консулт 2010“ ЕООД, гр. София, ул. "Професор Иван Георгов" №3А.


14.3. Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП), стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига  състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й на клиента (включително ненарушената опаковка).


14.4.  Поправката/ремонтът при разлепване и при отстраним дефект обувните артикули се извършва в срок от 30 дни.


14.5. Относно рекламации и оплаквания, свързани със закупена стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с отдел „Обслужване на клиенти“ на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр и го изпрати на info@punto.bg. Формулярът може да копирате от тук.


15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.


16. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

16.1. Съгласно изискванията на ЗЗЛД относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения, Punto.bg е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

16.2. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Продукти, други търговски дейности, рекламиране на Продуктите, маркетингови услуги, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

16.3. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Punto.bg и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 10.1 и 16.3 от настоящите общи условия.

16.4. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от законодателството, като правото на информираност и правото да променя личните си данни.

16.5. Всеки Купувач има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на info@punto.bg адрес: гр. Плевен, ул. "Българска авиация" №19, на вниманието на “Алфа Консулт 2010“ ЕООД ,за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени, или не, за което не дължи никаква такса.

16.6. Всеки Купувач може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на info@punto.bg адрес: гр. Плевен, ул. "Българска авиация" №19, на вниманието на “Алфа Консулт 2010 ЕООД, според следните цели:

• поправка, актуализация или изтриване на личните данни;

 • преобразуването на данните в анонимни;

16.7. Купувачът се съгласява и разрешава на Punto.bg да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона.

 16.8. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.